De bygger dypets motorveier

Rørene bringer olje og gass opp fra dypet. De skal tåle de tøffeste påkjenninger og ha en levetid på 25 år. Teknologi fra Midt-Norge er nøkkelen.

En bedrift ved basen på Orkanger gjør olje- og gassrørene supersterke med isolasjon og beskyttelse mot rust og andre trusler, mens en annen sveiser dem sammen i lange lenker av stål som likevel er så fleksible at de kan spoles om bord i store fartøy som tråd på ei snelle.

Til slutt danner de dypets motorveier – et nett av transportårer som gir verden energi og bidrar til at Norge er verdens rikeste land.


Back to front page Download movie

Flere filmer om temaet: Interesting businesses

De gjør havet grønt

Siemens har 360 000 ansatte verden over. Selskapet pekte ut Trondheim som byen der gode hoder skal gjøre skipsfarten miljøvennlig. Konsernet ga først Siemens i Trondheim oppgaven med å lage framdriftssystemer for elektriske fartøy og hybridfartøy. Det gikk bra. Derfor fikk Trondheim også oppdraget med å utvikle batterier til ferger, hurtigbåter og store skip.

Kinesiske bønder shopper i Orkdal

Det startet med et enkelt sveiseapparat. Nå selger bedriften Orkel i Orkdal avanserte landbruksmaskiner til over 50 land på seks kontinenter. Største kunder er bønder i Kina, India og Japan.

Trondheim gjør verden trådløs

Ledningen er snart historie. Smarte brikker får hjelpemidlene du omgir deg med til å snakke sammen uten fysisk kontakt.