Den dypeste hemmeligheten

Forskere i Trondheim fortsetter i sporene etter oppdagerne Nansen og Amundsen. NTNU AMOS utforsker vårt siste, ukjente kontinent – det største av alle.

Havet rommer 94 prosent av alt liv på jorda. Bare ti prosent av havet er undersøkt. Gode hoder ved NTNU AMOS utvikler teknologi som gjør det mulig å avdekke dypets hemmeligheter.

Havrommet skjuler nok mat og energi til hele verden. Forskerne ved AMOS jakter på løsninger som setter oss i stand til å utnytte ressursene i havet på en bærekraftig måte, og de bidrar til kunnskap som kan stoppe farlige klimaendringer.

Ødelegger vi havet, ødelegger vi kloden.

Les om NTNU AMOS – Centre for Autonomous Marine Operations and Systems.

Tilbake til forsiden

Flere filmer om temaet: Viktig forskning

Goder hoder forstår hjernen

​I en liten by langt mot nord trenger noen av verdens fremste forskere dypt inn i ukjent terreng. De jakter på kilden til hukommelsen. I det fjerne kan det vente en kur mot all sykdom som angriper menneskets evne til å tenke og forstå.